Fri fragt på køb over 500 kr. til pakkeshop

For at handle online hos Surf og Ski Greve er vi nødt til at indsamle dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi behandler og opbevarer kun dine kundedata i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi deler ikke dine personoplysninger, såsom din adresse, telefonnummer og e-mailadresse, med tredjeparter, med undtagelse af nødvendige partnere, såsom PBS og forsendelsesfirmaer, der er involveret i behandlingen af din bestilling. I disse tilfælde deles kun de absolut nødvendige oplysninger.

Vi opbevarer ikke dine kundedata længere end nødvendigt for at fuldføre din bestilling.

Du har til enhver tid ret til at anmode om gratis oplysninger, bekræftelse, begrænsning eller sletning af dine data. Du kan kontakte os via e-mail på info@surfogskigreve.dk.

I denne online butik gemmes der oplysninger om indholdet af din indkøbskurv i cookies, så det kan huskes. Hvis du har oprettet en konto hos os eller allerede er kunde, kan du logge ind ved hjælp af din e-mailadresse og adgangskode. Data gemt i cookies udfylder automatisk formularen. Cookien udløber efter 365 dage. Du har også mulighed for at undgå, blokere eller slette cookies i din browser.